Denmark - Selection - Lille Ulven

Wilhelm Topps Minde’s House

Roskilde, Region Zealand, Denmark Roskilde Museum skriver: I 1746 oprettede købmand og rådmand Hans Rasmussen Lange og hans hustru Anna Margrethe von Essen den Langerske stiftelse i Roskilde. I fundatsen hertil oplyses det, at Lange allerede i 1718 havde ladet opføre et hus, på det der i dag er adressen Skolegade 11. Huset, som havde gård og have, var indrettet med to boliger til fattige. Ifølge fundatsen fra 1746 skulle boligerne stilles til rådighed for pårørende eller slægt til Lange eller hans hustru – fortrinsvis enker. I 1874 blev huset solgt til den københavnske hørkræmmer Wilhelm Christian Topp, hvis hustru stammede fra Roskilde. Topp indrettede huset som en slags legatbolig for sin hustrus søster Marie Therese Elisabeth Rasmussen. Hun opsatte efter dennes død i 1883 et skilt på huset med teksten ”Wilhelm Topps Minde 1874”. Boet blev solgt til tømrermesterslægten Weber, som på dette tidspunkt også ejede ejendommene Skolegade 5,7 og 9. Weberfamilien solgte i 1940 hele husrækken til Roskilde Domkirke, så kirken kunne sikre sine nærmeste omgivelser mod højt byggeri. Fra 1967 stod Wilhelm Topps Minde ubeboet i en årrække, og det var stærkt forfaldent i begyndelsen af 1970’erne. Som følge heraf blev der iværksat en omfattende renovering, som var afsluttet i efteråret 1975. Efter renoveringen er der nærmest tale om et nyt hus, hvor bygningens facade er en tro kopi af originalen.

Roskilde Museum writes: In 1746 the Lansgerske stiftelse (Langerske foundation) in Roskilde was founded by merchant and councilman Hand Rasmussen Lange and his wife Anna Margrethe von Essen. The charta of this formation informs that, already in 1718, Lange had a house built, which today is at the address of Skolegade 11 in Roskilde. The house, which included a farm and garden, was furnished with two apartments for poor people. According to the chart from 1746 the apartments were to be made available for the relatives or family members of Lange or his wife, preferably for widows. In 1874 the house was sold to the flax-shopkeeper Wilhelm Christian Topp from Copenhagen, whom’s wife was from Roskilde. Top furnished the house as a kind of scholarship residence for his wife’s sister Marie Therese Elisabeth Rasmussen. She put a sign with the text "Wilhelm Topps Minde 1874" onto the house after Wilhelm Topps Minde had died. The house was sold to the carpenter family Weber, who at the time also owned the properties of Skolegade 5, 7 and 9. The Weber family sold the entire row of houses in 1940 to the Roskilde Domkirke, so that the church could secure its closest surroundings against high buildings. From 1967 the Wilhelm Topps Minde house was uninhabited for several years, and it was highly dilapidated in the beginning of the 1970s. As a consequence a comprehensive restoration was started, which was finished in 1975. After the renovation it has become almost a new house, where the building's facade is a true copy of the original.

Quote: ROMO (Roskilde Museum) at ROMO about Wilhelm Topps Minde's Hus translation by Lille Ulven Post-processing: Streetsign removed uuid="827E1757-554C-4DDD-8DA0-51D73AE48EA6" id="Denmark lilleulven.com 20140716_095027_DK_Region_Zealand_Roskilde__www.LilleUlven.com-2-Bearbeitet-2.tif Denmark Lilleulven.com"

DKDNKDenmarkEuropePortfolioPortfolio_DKRegionRegion ZealandRoskildeScandinaviaall rights reservedarchitectural photographyarchitecturebicycleblackbluebrownbuildingcitycity centrecity gatecloudedclouded skycloudscultureenvironmentgenregraygreenhousehousing areaislandlandscapelightlowlandmorning lightmorning sunold townredseasonskystreetsummersunsunlightsunshinetravel photographyweatherwhitewww.LilleUlven.comyellow

From Denmark seen through the eyes of a traveler